Вимірювальні перетворювачі - датчики. Принципи роботи
На сайті приведена інформація про різні вимірювальні перетворювачі (датчики). Датчики і фізичні принципи їх роботи, характеристики, нові розробки.
Україна - Київ

ТДМ 2009-2010

Загальні принципи роботи вимірювальних перетворювачів (датчиків)
   У точному значенні слова вимірювальний перетворювач є приладом, який перетворить зміну однієї величини в зміну інший. В термінах електроніки вимірювальний перетворювач визначається зазвичай як прилад (датчик), що перетворює неелектричну фізичну величину (звану вимірюваною фізичною величиною) в електричний cигнал, або навпаки. Є, звичайно, і виключення з цього правила.
   Звідси витікає, що вимірювальні перетворювачі використовуються в електронних системах, тобто в технічних пристроях з електричним сигналом, що відображує результат..Принципи перетворення вимірюваних фізичних параметрів
   У кожному перетворювачі, перетворюючий елемент заснований на певному фізичному принципі, який пов'язаний з електричними характеристиками пристрою так, що зміна вимірюваної величини спричиняє за собою зміну цих характеристик. Зміни в електричних характеристиках створює електричний сигнал, залежний від вимірюваної величини. 
   Хоча на ринку продаються тисячі вимірювальних перетворювачів, принципів дії, на яких вони засновані, існує відносно небагато. Тому можна розглянути ці принципи досить детально. Усі використовувані в перетворювачах основні принципи можна об'єднати в категорії, які описані нижче...

Загальні основи роботи вимірювальних перетворювачів :

Датчики температури - терморезистори
Датчики магнітного поля - датчики Хола
Датчики деформації - тензорезистори


Принципи роботи різних вимірювальних перетворювачів, датчиків, дослідження, технічні характеристики (Более подробно о датчиках и различных измерительных преобразователях):
Преобразователи, датчики, сенсоры

Фотоелектричні перетворювачі
   Фотоелектричними є такі первинні  вимірювальні перетворювачі (датчики), які реагують на електромагнітне випромінювання, що падає на поверхню перетворюючого елементу. Випромінювання може..


Тензодатчики
   Датчики дефоормации.  Оскільки опір провідника визначається співвідношенням R = rL/S, де r - питомий опір матеріалу; L - довжина S - площа поперечного перерізу, той опір може змінюватися при будь-якому коливанні вимірюваної
величини, яка впливає на один або декілька аргументів, що входять в цей вираз.
   Приведена залежність використовується в тензодатчиках - перетворювачах, які...


Фототранзистори
   У цілому ряду приладів фотодіоди використовуються разом з підсилювачами для підвищення чутливості. Звичайно, в звичайному транзисторі (тришаровий напівпровідниковий прилад п-р- n - або р-п-р-типа) знаходиться р- n -перехід з негативним зміщенням, і прилад здатний посилювати струм, тобто він володіє..Термоелектричні перетворювачі (термопари)
   Принцип  роботи  термопари  заснований  на  термоелектричному  ефекті, який полягає в тому, що в замкнутому контурі, що складається з двох  різнорідних провідників виникає термоЭРС (напруга), якщо місця  спаїв  провідників мають різні температури.  Якщо  узяти  замкнутий контур...

Much of thermocouple - fabrication, calibration (table) operating principle:
Thermocouple, calibration charts

НАПІВПРОВІДНИКОВІ ДАТЧИКИ ДЛЯ КРІОГЕННИХ ТЕМПЕРАТУР

        При розробці напівпровідникових датчиків для кріогенного діапазону температур  підбирають або спеціально отримують  матеріали, що мають оптимальні еоектрофізичні властивості для цього діапазону.  Конструкція корпусу датчика повинна витримувати вказані екстремальні умови і не впливати на характеристики чутливих елементів. Крім того, враховуючи ...